Åderbråcksbehandling

Bli av med dina besvär skonsamt & effektivt

Åderbråck

ÅDERBRÅCK - EN MYCKET VANLIG ÅKOMMA

Åderbråck är en åkomma som drabbar ett stort antal människor vid någon tidpunkt i livet. Man beräknar att omkring 30 till 40 % av befolkningen är drabbade. Vissa får bara enstaka mindre bråck på exempelvis vaderna, medan andra får besvär över större ytor och kan känna att bråcken påverkar livskvaliteten.

Känner du att dina åderbråck är estetiskt störande eller att de ger dig andra besvär är du varmt välkommen att vända dig till oss så bokar vi in en konsultation för att utreda din situation och alternativ för behandling.

Förberedelser inför operation

Det är givetvis viktigt att du är väl förberedd inför en åderbråcksoperation så att du känner dig trygg och riskerna med ingreppet minskas. Med de moderna metoder som vi använder är riskerna redan mycket små då det exempelvis inte behövs någon narkos. Du kommer att få utförliga instruktioner av vår personal innan du kommer för din operation, men nedan följer några punkter med hjälpsamma tips.

  • Bär gärna löst sittande kläder och skor då du kommer att bära bandage på de behandlade ytorna efteråt samt att det kan uppstå viss svullnad.
  • Ha gärna någon som ger dig skjuts till och från behandlingen eller ta en taxi då du kan bli aningen påverkad av de läkemedel som du får mot smärta.
  • Informera alltid din läkare innan om du tar några läkemedel. Vissa sorters läkemedel kan behöva ta ett uppehåll med i samband med operationen.

Om du har några frågor eller funderingar kring de olika behandlingsmetoderna är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss om du vill veta mer